Văn hóa của chúng tôi

SHUKE vốn là mã cao nhất của nước Thục thời Tam Quốc.Chủ trương sử dụng đồng thời pháp luật và lễ nghĩa, đồng thời sử dụng uy tín và đức hạnh.Công ty chúng tôi lấy SHUKE làm văn hóa cốt lõi, khiến nhân viên của mình trở nên nghiêm khắc, ngay thẳng, có lý trí và coi trọng đạo đức, đồng thời trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy nhất của khách hàng.Chúng tôi cam kết xây dựng thương hiệu máy ly tâm đầu tiên ở Trung Quốc dựa trên tầm nhìn lớn "dựa trên thị trường phương Tây, phát triển thị trường trong nước và mở rộng thị trường nước ngoài".

Tầm nhìn của công ty:

Trở thành đối tác tốt nhất cho các giải pháp phòng thí nghiệm.

Giá trị của tình thần đoàn kết:

Tiếp tục cải thiện, dịch vụ đầu tiên

Nguyên lý dịch vụ:

Chất lượng đầu tiên, dựa trên tính toàn vẹn