Trách nhiệm của chúng tôi

Trách nhiệm xã hội

Công ty chúng tôi đã cam kết phục vụ phúc lợi công cộng kể từ khi thành lập.Chúng tôi thường đến viện dưỡng lão, quyên góp sách vở, quần áo và quỹ cho trường tiểu học Hope.Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ môi trường, chúng tôi thường giúp dọn dẹp đường phố và dọn rác trên sông.Kể từ đại dịch COVID-19, chúng tôi đã tặng máy ly tâm cho các bệnh viện và trường đại học để giúp mọi người chống lại đại dịch.

Trách nhiệm với nhân viên

Làm việc vui vẻ và sống hạnh phúc.Nhân viên là những gì làm cho chúng tôi trở thành một công ty mạnh mẽ.Chúng tôi mang đến cho nhân viên giá trị đặc biệt.Chúng tôi mua bảo hiểm xã hội cho từng nhân viên và tặng quà cho mọi người vào các ngày lễ truyền thống của đất nước.Chúng tôi có phúc lợi cho nhân viên rất tốt.Chúng tôi luôn quan tâm đến công việc, cuộc sống, sức khỏe và gia đình của nhân viên.